BlackBerry Torch 9810 - Zmiana stanu zadania

background image

Zmiana stanu zadania

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania.

2.

Zaznacz zadanie.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, kliknij opcję Oznacz jako zakończone.
• Aby oznaczyć zadanie jako odroczone, w toku lub oczekujące, kliknij opcję Otwarte. Zmień opcję w polu Stan.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.