BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie sieci bezprzewodowej do listy preferowanych sieci bezprzewodowych

background image

Dodawanie sieci bezprzewodowej do listy preferowanych sieci

bezprzewodowych

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, smartfon BlackBerry musi być połączony z siecią GSM lub UMTS.
Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.

3.

Naciśnij klawisz

> Lista preferowanych sieci.

4.

Naciśnij klawisz

> Dodaj sieć.

• Aby wyszukać sieć bezprzewodową w celu dodania jej do listy, kliknij opcję Wybierz z dostępnych sieci. Kliknij

sieć bezprzewodową. Kliknij opcję Wybierz sieć.

• Aby wyszukać sieć bezprzewodową, z której smartfon już wcześniej korzystał, kliknij opcję Wybierz ze znanych

sieci. Kliknij sieć bezprzewodową. Kliknij opcję Wybierz sieć.

• Aby dodać sieć, kliknij opcję Ręczny wpis. Ustaw priorytet sieci. Wpisz kod MCC i MNC sieci.

5.

Naciśnij klawisz

> Zamknij.