BlackBerry Torch 9810 - Lista preferowanych sieci bezprzewodowych — informacje

background image

Lista preferowanych sieci bezprzewodowych
Lista preferowanych sieci bezprzewodowych — informacje

Dostawca usług bezprzewodowych może mieć umowy z innymi dostawcami usług bezprzewodowych, którzy umożliwiają

użytkownikowi korzystanie z ich usług podczas podróży. Lista preferowanych sieci bezprzewodowych umożliwia ustalenie

kolejności, w jakiej smartfon BlackBerry będzie się łączył z innymi sieciami bezprzewodowymi.
Smartfon próbuje się połączyć z sieciami bezprzewodowymi w kolejności ich występowania na liście preferowanych sieci

bezprzewodowych. Podczas podróży smartfon w pierwszej kolejności wyszukuje sieci bezprzewodowe znajdujące się na

liście. Jeśli żadna sieć bezprzewodowa z listy nie jest dostępna, smartfon automatycznie połączy się z kolejną dostępną

siecią bezprzewodową.
Uwaga: W roamingu z reguły naliczane są dodatkowe opłaty. Więcej informacji na temat kosztów związanych z roamingiem

można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.