BlackBerry Torch 9810 - Usuwanie sieci bezprzewodowej z listy preferowanych sieci bezprzewodowych

background image

Usuwanie sieci bezprzewodowej z listy preferowanych sieci

bezprzewodowych

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, smartfon BlackBerry musi być połączony z siecią GSM lub UMTS.
Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.

3.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

280

background image

Naciśnij klawisz

> Lista preferowanych sieci.

4.

Zaznacz sieć bezprzewodową.

5.

Naciśnij klawisz

> Usuń.

6.

Naciśnij klawisz

> Zamknij.