BlackBerry Torch 9810 - Zmiana kolejności preferowanych sieci

background image

Zmiana kolejności preferowanych sieci

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, smartfon BlackBerry musi być połączony z siecią GSM lub UMTS.
Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.Smartfon łączy się z sieciami w
kolejności, w jakiej występują one na liście sieci preferowanych.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.

3.

Naciśnij klawisz

> Lista preferowanych sieci.

4.

Zaznacz sieć bezprzewodową.

5.

Naciśnij klawisz

> Przenieś.

6.

Kliknij nowe miejsce.

7.

Naciśnij klawisz

> Zamknij.