BlackBerry Torch 9810 - Ręczne przełączanie sieci bezprzewodowych

background image

Ręczne przełączanie sieci bezprzewodowych

Zanim zaczniesz: Aby móc ręcznie przełączyć sieci bezprzewodowe, plan taryfowy usług bezprzewodowych musi
obejmować tę usługę, a smartfon BlackBerry musi być połączony z siecią GSM lub UMTS.
Smartfon podczas podróży automatycznie łączy się z odpowiednią siecią.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.

3.

W polu Tryb wyboru sieci zmień wartość na Ręczny.

4.

Kliknij sieć bezprzewodową.

5.

Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Aby ponownie połączyć się z własną siecią bezprzewodową, w polu Tryb wyboru sieci zmień ustawienie na Automatyczny.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej,

283