BlackBerry Torch 9810 - Roaming i roaming międzynarodowy — informacje

background image

Roaming
Roaming i roaming międzynarodowy — informacje

Gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem swojej macierzystej sieci bezprzewodowej, smartfon BlackBerry w większości

przypadków automatycznie nawiązuje połączenie z kolejną, odpowiednią siecią. Zdarza się, że w celu uzyskania dostępu

do innej sieci bezprzewodowej należy się w niej zalogować. W trakcie roamingu w górnej części ekranu głównego pojawia

się trójkątny wskaźnik roamingu.
Jeżeli smartfon wymaga karty SIM, przed skorzystaniem z roamingu może być konieczne odpowiednie skonfigurowanie

karty SIM przez dostawcę usług bezprzewodowych.
Jeżeli zazwyczaj smartfon łączy się z siecią CDMA i obsługuje roaming międzynarodowy, konieczne może być uzyskanie od

dostawcy usług bezprzewodowych karty SIM skonfigurowanej do korzystania z roamingu międzynarodowego. Podczas

podróży zagranicznych numer telefonu nie zmienia się.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

278

background image

Więcej informacji o usługach roamingu i związanych z nim opłatach można uzyskać u operatora.