BlackBerry Torch 9810 - Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu

background image

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu

W zależności od używanego planu taryfowego w smartfonie BlackBerry można wyłączać usługi danych (wiadomości e-mail,
PIN, wiadomości tekstowe z załącznikami i usługę przeglądarki), pozostawiając aktywne jedynie funkcje telefonu i
podstawowe wiadomości tekstowe. Smartfon można skonfigurować tak, by usługi przesyłu danych były wyłączane w
roamingu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych opłat za roaming. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy
usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych, zmień ustawienie pola Usługi danych.
• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych w trybie roamingu, zmień ustawienie pola W czasie roamingu.
• Aby w trybie roamingu otrzymać monit pozwalający na włączenie lub wyłączenie usługi danych, zmień ustawienie

pola W czasie roamingu na Monituj.

4.

Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej,

283

Usługa danych niedostępna,

283

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

279