BlackBerry Torch 9810 - Sprawdzanie, z którymi sieciami bezprzewodowymi łączy się smartfon

background image

Sprawdzanie, z którymi sieciami bezprzewodowymi łączy się smartfon

Rodzaje sieci na liście nie oznaczają faktycznych połączeń sieciowych, a jedynie zdolność danego modelu BlackBerry do
łączenia się z sieciami tego typu. Więcej informacji o sieciach bezprzewodowych, z którymi łączy się smartfon, znajdziesz w
broszurze Informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu dołączonej do smartfonu.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Informacje o wersjach urządzenia. Rodzaje sieci, z jakimi może się łączyć dany smartfon, są

wymienione w nawiasach po modelu smartfonu.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

277