BlackBerry Torch 9810 - Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego

background image

Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego

W niektórych miejscach, np. w samolocie lub w szpitalu, należy wyłączyć połączenia sieciowe. Więcej informacji na temat
można znaleźć w broszurze Informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu dołączonej do urządzenia BlackBerry.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
• Aby włączyć tryb samolotowy, kliknij Wył. wszystko.
• Aby wyłączyć tryb samolotowy, kliknij Przywróć połączenia.

Informacje pokrewne

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu,

279

Włączanie, wyłączanie lub sprawdzanie stanu połączeń sieciowych,

278