BlackBerry Torch 9810 - Wskaźniki zasięgu sieci bezprzewodowej

background image

Wskaźniki zasięgu sieci bezprzewodowej

Wskaźniki w prawym górnym rogu ekranu głównego przedstawiają poziom zasięgu sieci bezprzewodowej dla obszaru, w
którym aktualnie znajduje się smartfon BlackBerry. Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów objętych działaniem
sieci bezprzewodowej, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

Wskaźnik

Opis

Dostarcza informacje na temat siły sygnału sieci bezprzewodowej. Trzy lub
więcej pasków oznacza silny sygnał. Wskazanie niskiego poziomu sygnału może
oznaczać większe zużycie energii przez smartfon, który będzie próbował
nawiązać połączenie, wykorzystując słaby sygnał.

3G , 4G , H+ , EDGE, GPRS,
NXTL, MIKE lub NTWK

Masz połączenie z siecią komórkową i możesz korzystać z funkcji, takich jak
wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail i przeglądanie stron internetowych.
Jeśli nie widzisz jednego z wskaźników, możesz znajdować się na obszarze o
ograniczonym zasięgu sieci bezprzewodowej, gdzie niektóre funkcje są
niedostępne (możliwe może być tylko nawiązywanie połączeń telefonicznych
lub wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych).

Możesz dzwonić tylko na numery alarmowe.

Urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej.

Połączenie z siecią komórkową zostało wyłączone.

Masz połączenie z siecią BlackBerry i przy użyciu połączenia Wi-Fi możesz
korzystać z usług Wi-Fi, takich jak wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz
przeglądanie stron internetowych.

Twoje połączenie z siecią Wi-Fi jest włączone, ale nie masz połączenia z siecią
Wi-Fi lub masz połączenie z siecią Wi-Fi, ale nie masz dostępu do usług
BlackBerry w rodzaju wiadomości e-mail i przeglądania Internetu za
pośrednictwem połączenia z siecią Wi-Fi.

Połączenie Bluetooth

®

jest aktywne oraz smartfon jest połączony z urządzeniem

obsługującym technologię Bluetooth.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

282

background image

Wskaźnik

Opis

Połączenie Bluetooth jest aktywne, ale smartfon nie jest połączony z
urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

Informacje pokrewne

Połączenia alarmowe i alarmowy tryb oddzwaniania – informacje,

71