BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej

background image

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Jeżeli twój smartfon BlackBerry korzysta z karty SIM, sprawdź, czy jest ona poprawnie włożona do urządzenia.
• Jeżeli smartfon zazwyczaj łączy się z siecią CDMA i obsługuje roaming międzynarodowy, sprawdź, czy znajduje się on w

trybie globalnego roamingu i czy karta SIM jest do niego poprawnie włożona.

• Sprawdź, czy połączenie z żądaną siecią jest włączone.
• Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z siecią dostawcy usług bezprzewodowych. W przypadku ręcznej zmiany

używanej sieci smartfon pozostanie połączony z nową siecią do czasu ponownego ręcznego wybrania macierzystej sieci
swojego dostawcy.

• Jeśli została ustawiona określona szybkość bezprzewodowego połączenia sieciowego, upewnij się, że znajdujesz się w

zasięgu sieci, która obsługuje tę szybkość połączenia.

Informacje pokrewne

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu,

279

Ręczne przełączanie sieci bezprzewodowych,

279

Włączanie, wyłączanie lub sprawdzanie stanu połączeń sieciowych,

278