BlackBerry Torch 9810 - Ręczne łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup

background image

Ręczne łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup

Jeśli twój bezprzewodowy router lub bezprzewodowy punkt dostępowy obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup

, możesz

szybko nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi bez konieczności wprowadzania długiego hasła.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieć Wi-Fi > Inne sposoby połączenia > Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

285

background image

• Aby używać przycisku Wi-Fi Protected Setup na routerze lub punkcie dostępowym, kliknij opcję Naciśnij przycisk

na routerze. Naciśnij przycisk Wi-Fi Protected Setup na routerze lub punkcie dostępowym. W smartfonie

BlackBerry kliknij opcję Start.

• Aby użyć kodu PIN, kliknij opcję Podaj kod PIN routera. W smartfonie kliknij opcję Start. Na ekranie smartfonu

zostanie wyświetlony kod PIN. Wprowadź kod PIN na ekranie administracyjnym routera lub punktu dostępowego.