BlackBerry Torch 9810 - Ręczne łączenie z siecią Wi-Fi

background image

Ręczne łączenie z siecią Wi-Fi

Jeśli znasz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, możesz ręcznie nawiązać połączenie.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieć Wi-Fi > Inne sposoby połączenia > Ręczne połączenie z siecią.

3.

W polu SSID wpisz nazwę sieci Wi-Fi.

4.

Kliknij przycisk Dalej.

5.

W polu Typ zabezpieczenia kliknij typ zabezpieczenia sieci Wi-Fi i wpisz wymagane informacje.

6.

Kliknij polecenie Zapisz i połącz.

Informacje pokrewne

Opcje zapisanych sieci Wi-Fi,

287

Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi,

292