BlackBerry Torch 9810 - Informacje o dzwonieniu przez sieć Wi-Fi

background image

Dzwonienie za pomocą sieci Wi-Fi
Informacje o dzwonieniu przez sieć Wi-Fi

Jeśli dostawca sieci bezprzewodowych obsługuje dzwonienie za pomocą sieci Wi-Fi i jesteś abonentem tej usługi, możesz

wykonywać i odbierać połączenia za pośrednictwem Wi-Fi. Możesz używać sieci Wi-Fi do wykonywania i odbierania

połączeń w obszarze, w którym masz połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, nawet z ograniczonym

zasięgiem sieci komórkowej lub będąc pozbawionym tego zasięgu.
Więcej informacji na temat połączeń Wi-Fi można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.