BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie raportu diagnostycznego Wi-Fi

background image

Raporty diagnostyczne Wi-Fi
Wysyłanie raportu diagnostycznego Wi-Fi

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć Wi-Fi.

3.

Naciśnij klawisz

> Rozwiązywanie problemów > Diagnostyka Wi-Fi.

4.

Naciśnij klawisz

> Raport e-mail lub Raport PIN.