BlackBerry Torch 9810 - Uprawnienia aplikacji innych producentów do połączeń

background image

Uprawnienia aplikacji innych producentów do połączeń

Uprawnienie

Opis

USB

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z połączeń fizycznych,
takich jak kabel USB czy kabel RS-232, skonfigurowanych w smartfonie BlackBerry.

Połączenia

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z połączeń Bluetooth

®

.

Telefon

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą nawiązywać połączenia lub mieć
dostęp do dzienników połączeń.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

290

background image

Uprawnienie

Opis

Dane lokalizacji

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z informacji lokalizacyjnych
GPS.

Sieć firmowa

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą mieć dostęp do Internetu lub zasobów
intranetu firmowego przez sieć firmową.

Internet operatora

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą mieć dostęp do Internetu poprzez
dostawcę usług bezprzewodowych (na przykład za pomocą bezpośredniego
połączenia z Internetem lub bramki WAP).

Sieć Wi-Fi (jeśli obsługiwana)

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z połączeń Wi-Fi.

Informacje pokrewne

Kontrolowanie aplikacji innych producentów,

362