BlackBerry Torch 9810 - Włączanie, wyłączanie lub sprawdzanie stanu połączeń sieciowych

background image

Włączanie, wyłączanie lub sprawdzanie stanu połączeń sieciowych

W niektórych miejscach, np. w samolocie lub w szpitalu, należy wyłączyć połączenia sieciowe. Więcej informacji na temat
można znaleźć w broszurze Informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu dołączonej do urządzenia BlackBerry.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
• Aby włączyć połączenie sieciowe, zaznacz pole wyboru obok typu połączenia.
• Aby wyłączyć połączenie sieciowe, usuń zaznaczenie pola wyboru obok typu połączenia.
• Aby włączyć wcześniejsze połączenia sieciowe, kliknij opcję Przywróć połączenia.
• Aby sprawdzić stan połączenia sieciowego, kliknij Stan usługi.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

284

background image

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej,

283

Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi,

292