BlackBerry Torch 9810 - Edycja, przenoszenie lub usunięcie zapisanej sieci Wi-Fi

background image

Zapisane sieci Wi-Fi
Edycja, przenoszenie lub usunięcie zapisanej sieci Wi-Fi

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieć Wi-Fi > Zapisane sieci Wi-Fi.

3.

Zaznacz zapisaną sieć Wi-Fi.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić opcje zapisanej sieci, kliknij polecenie Edytuj. Zmień dostępne opcje. Kliknij Zapisz.
• Aby przenieść zapisaną sieć i zmienić kolejność, w jakiej smartfon BlackBerry próbuje się połączyć z zapisanymi

sieciami, kliknij polecenie Przenieś. Kliknij nową lokalizację.

• Aby usunąć zapisaną sieć, kliknij polecenie Usuń.

Informacje pokrewne

Opcje zapisanych sieci Wi-Fi,

287