BlackBerry Torch 9810 - Włączanie lub wyłączanie wyświetlania monitu, który pojawia się dla punktów aktywnych

background image

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania monitu, który pojawia się dla

punktów aktywnych

Domyślnie smartfon BlackBerry wyświetla monit, jeśli znajdzie się w zasięgu zapisanej sieci Wi-Fi, która jest punktem
aktywnym. Jeśli wyłączysz te monity, istnieje możliwość ich ponownego włączenia.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieć Wi-Fi.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby włączyć wyświetlanie monitu, który pojawia się dla hotspotów, zaznacz pole wyboru Wyświetl monit, gdy w

pobliżu zostanie znaleziony zapisany punkt aktywny.

• Aby wyłączyć wyświetlanie monitu, który pojawia się dla hotspotów, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl

monit, gdy w pobliżu zostanie znaleziony zapisany punkt aktywny.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.