BlackBerry Torch 9810 - Zapobieganie łączeniu się smartfonu z zapisaną siecią Wi-Fi

background image

Zapobieganie łączeniu się smartfonu z zapisaną siecią Wi-Fi

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieć Wi-Fi > Zapisane sieci Wi-Fi.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

286

background image

3.

Zaznacz zapisaną sieć Wi-Fi.

4.

Naciśnij klawisz

> Wyłącz.