BlackBerry Torch 9810 - Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi

background image

Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi

W zależności od modelu smartfonu BlackBerry funkcja Wi-Fi może nie być obsługiwana.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy połączenie z żądaną siecią Wi-Fi jest włączone.
• Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi. Jeśli łączysz się z siecią domową, sprawdź, czy inne urządzenia

bezprzewodowe mogą nawiązać połączenie. Jeśli łączysz się z siecią Wi-Fi przedsiębiorstwa lub z punktem aktywnym,
zwróć się do administratora lub pracownika punktu aktywnego.

• Upewnij się, że czas w smartfonie jest zsynchronizowany z czasem sieciowym. Niezsynchronizowany czas może

uniemożliwić smartfonowi nawiązanie połączenia (na przykład jeśli połączenie z siecią wymaga posiadania certyfikatu
w smartfonie, a certyfikat ma datę ważności).

• Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana w aplikacji konfiguracji Wi-Fi, może być ukryta. Spróbuj połączyć się z siecią Wi-Fi

ręcznie, jeśli znasz jej nazwę.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

292

background image

• W aplikacji do konfiguracji sieci Wi-Fi sprawdź, czy opcje sieci Wi-Fi są poprawne. Właściwe opcje dotyczące sieci

domowej można znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem. W przypadku sieci Wi-Fi w
przedsiębiorstwach należy zwrócić się do administratora, a w przypadku publicznych punktów aktywnych skorzystać z
wszelkich udostępnionych dla nich informacji lub porozmawiać z pracownikami tych punktów, którzy mogą udzielić
szczegółowych porad w zakresie połączenia.

• Jeżeli samodzielnie przełączyłeś sieci Wi-Fi, przełącz się na inną sieć Wi-Fi lub ustaw smartfon tak, aby skanował

dostępne sieci Wi-Fi.

• Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry Enterprise Server, smartfon może uniemożliwiać nawiązanie

połączenia z określonymi bezprzewodowymi punktami dostępowymi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u
administratora.

• Jeśli używasz metody Push Button Setup, to upewnij się, że punkt dostępu obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup i że

został on ustawiony na wysyłanie swojego profilu. Dopilnuj, aby inne urządzenie nie próbowało podłączyć się w tym
samym czasie, i aby w zasięgu nie znajdował się więcej niż jeden punkt dostępowy będący w tym trybie. Więcej
informacji można znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem.

• Jeśli korzystasz z PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS lub EAP-SIM, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że

został zainstalowany certyfikat główny serwera urzędu certyfikacji, który stworzył certyfikat dla serwera
uwierzytelniania. Zanim będzie można połączyć się z siecią, certyfikat ten musi zostać przesłany do smartfonu. Aby
uzyskać więcej informacji, zwróć się do administratora.

• Jeśli korzystasz z EAP-TLS, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że do smartfonu został dodany twój certyfikat

uwierzytelniania. Zanim będzie można połączyć się z siecią, certyfikat ten musi zostać przesłany do smartfonu. Aby
uzyskać więcej informacji, zwróć się do administratora.

Informacje pokrewne

Ręczne łączenie z siecią Wi-Fi,

286

Łączenie z siecią Wi-Fi,

285

Włączanie, wyłączanie lub sprawdzanie stanu połączeń sieciowych,

278