BlackBerry Torch 9810 - Konfigurowanie smartfonu tak, aby automatycznie włączał się i wyłączał

background image

Konfigurowanie smartfonu tak, aby automatycznie

włączał się i wyłączał

Smartfon BlackBerry można ustawić tak, by wyłączał się, gdy nie korzystasz z niego przez dłuższy czas, np. kiedy śpisz.
Dane wysyłane do smartfonu, gdy jest on wyłączony, są automatycznie aktualizowane po włączeniu urządzenia.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Autom. włączanie/wyłączanie.

3.

W sekcji Dzień roboczy lub Weekend zaznacz pole wyboru Włączone.

4.

Określ godziny, w których smartfon ma się włączać i wyłączać w dni robocze i weekendowe.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.