BlackBerry Torch 9810 - Włącz lub wyłącz aplikację Application Resource Monitor

background image

Włącz lub wyłącz aplikację Application Resource

Monitor

Aplikacja Application Resource Monitor monitoruje pracujące w tle aplikacje i raportuje te, które używają zbyt wielu
zasobów systemowych i powodują problemy takie jak zmniejszenie wydajności lub krótszy czas pracy baterii. Aplikacja
Application Resource Monitor może wyświetlać alarmy dotyczące aplikacji używających zbyt wielu zasobów systemowych
lub automatycznie wyłączać te aplikacje.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij kolejno Urządzenie > Application Resource Monitor.

3.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz Application Resource Monitor, a następnie dostosuj ustawienia

aplikacji, wykonując dowolną z poniższych czynności:
• Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Automatycznie zamknij aplikacje w tle zużywające zasoby.

Podręcznik użytkownika

Zasilanie i akumulator

318

background image

• Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Nie zamykaj automatycznie aplikacji strumieniujących dźwięk.

Po wykryciu nadużycia zasobów zostanie wyświetlony monit, aby natychmiast zamknąć aplikację lub zignorować monit i
zezwolić na pracę aplikacji. Jeśli zignorujesz monit, aplikacja Application Resource Monitor przestanie monitorować daną
aplikację.