BlackBerry Torch 9810 - Włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania baterii

background image

Włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania baterii

Po włączeniu trybu oszczędzania energii smartfon BlackBerry automatycznie zmienia opcje, by zachować energię baterii.
Przy wyłączeniu trybu oszczędzania energii lub gdy smartfon jest ładowany, opcje zostają przywrócone do poprzednich
ustawień.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Tryb oszczędzania baterii.

3.

Zaznacz lub odznacz pole Włącz tryb oszczędzania baterii, gdy bateria ma niski poziom energii.

4.

Aby zmienić poziom baterii, przy którym włącza się tryb oszczędzania baterii zmień wartość pola Uruchom, gdy

poziom baterii spadnie poniżej.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.