BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie smartfonu

background image

Wyłączanie smartfonu

W zależności od kompozycji położenie i nazwa ikony Wyłącz całkowicie może się różnić od położenia i nazwy tej ikony
podanych w tej procedurze.

• Jeśli w smartfonie BlackBerry nie skonfigurowano funkcji automatycznego włączania i wyłączania o określonych

godzinach, naciśnij i przytrzymaj klawisz

.

• Jeżeli smartfon został ustawiony w taki sposób, aby włączał się i wyłączał automatycznie w określonych godzinach, na

ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Wyłącz całkowicie. Jeżeli chcesz, aby smartfon pozostał wyłączony do

momentu, gdy go ponownie włączysz, kliknij Pełne wyłączenie. Jeśli smartfon ma być włączany ponownie o określonej

godzinie lub w związku z alarmem albo przypomnieniem kalendarza, zaznacz opcję Wyłącz.