BlackBerry Torch 9810 - Korzystanie z licznika czasu

background image

Korzystanie z licznika czasu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Licznik czasu.

3.

Naciśnij klawisz

> Ustaw licznik czasu.

4.

Ustaw czas.

5.

Kliknij przycisk OK.
• Aby uruchomić lub zatrzymać licznik czasu, kliknij ikonę uruchom/zatrzymaj.
• Aby zresetować licznik czasu, kliknij ikonę resetuj.

Licznik czasu będzie kontynuował odliczanie po tym, jak zamkniesz aplikację zegara.