BlackBerry Torch 9810 - Korzystanie ze stopera

background image

Korzystanie ze stopera

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Podręcznik użytkownika

Zegar

218

background image

Naciśnij klawisz

> Stoper.

3.

Kliknij ikonę uruchom/zatrzymaj.
• Aby zapisać czasy okrążeń, kliknij ikonę okrążenie.
• Aby zatrzymać pomiar czasu, kliknij jeszcze raz ikonę uruchom/zatrzymaj.
• Aby wysłać wyniki w wiadomości, naciśnij klawisz

> Wyślij wyniki. Zaznacz żądany typ wiadomości.