BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego

background image

Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego

Można ustawić, które dźwięki lub powiadomienia są wyłączone, gdy włączony jest tryb zegara nocnego.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W sekcji Tryb nocny wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyłączyć powiadamianie za pomocą diody sygnalizacyjnej LED, zaznacz pole Wyłącz LED.
• Aby wyłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, by smartfon BlackBerry nie odbierał połączeń telefonicznych

ani wiadomości, zaznacz pole Wyłącz radio.

• Aby przyciemnić ekran, zaznacz pole Przyciemnij ekran.
• Aby użyć innego profilu dźwiękowego, zmień pole Profil dźwiękowy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.