BlackBerry Torch 9810 - Włączanie alarmu

background image

Włączanie alarmu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Ustaw alarm.

3.

Przesuń palcem w górę lub w dół po trackpadzie, aby zaznaczyć opcję W lub Dni robocze.

4.

Kliknij trackpad.

Na górze ekranu głównego pojawi się wskaźnik zegara.
Aby ustawić dodatkowe alarmy lub alarmy dla określonych dni tygodnia, możesz zaplanować alarmy w aplikacji Kalendarz.
Informacje pokrewne

Wyłączanie smartfonu,

317

Ustawianie alarmu w kalendarzu,

195