BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji powiadamiania o stanie licznika czasu

background image

Zmiana opcji powiadamiania o stanie licznika czasu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W sekcji Odliczanie czasu zmień wartość pól Dźwięk licznika czasu, Głośność lub Wibracja.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.