BlackBerry Torch 9810 - Zmiana tarczy zegara

background image

Zmiana tarczy zegara

Możliwe jest ustawienie różnych tarcz zegara dla zegara, stopera i licznika czasu.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zmień ustawienia w polach Tarcza zegara, Tarcza stopera lub Tarcza licznika czasu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.