BlackBerry Torch 9810 - Zmiana zawartości ekranu w czasie ładowania smartfona

background image

Zmiana zawartości ekranu w czasie ładowania

smartfona

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zmień wartość w polu Podczas ładowania.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.