Ajutor BlackBerry Torch 9810

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Published: 2012-09-20

SWD-20120920135320891

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă ........................................................................................................................................... 9

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone ............................................................................................................... 9
Subiecte populare ...................................................................................................................................... 28
Sfaturi utilizate frecvent .............................................................................................................................. 33
Depanare obişnuită .................................................................................................................................... 43

Sfaturi şi scurtături ..................................................................................................................................... 48

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor ................................................................................................................... 48
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ................................................................................................... 49
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor .......................................................................................................................... 51
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii ........................................ 51
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone ................................. 52
Sfaturi: Actualizarea software-ului .............................................................................................................. 54
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor ............................................................................................... 54
Sfaturi: Administrarea indicatorilor ............................................................................................................. 55
Scurtături: Telefon ...................................................................................................................................... 56
Scurtături: Mesaje ...................................................................................................................................... 57
Scurtături: fişiere şi ataşamente .................................................................................................................. 58
Scurtături: Introducerea textului cu tastatura fizică ..................................................................................... 59
Introducerea textului cu tastatura ecranului tactil ....................................................................................... 60
Scurtături: Media ....................................................................................................................................... 62
Scurtături: Browser .................................................................................................................................... 63
Scurtături: Căutare ..................................................................................................................................... 64
Scurtături: Hărţi ......................................................................................................................................... 65
Scurtături: Calendar ................................................................................................................................... 65
Depanare: Scurtături .................................................................................................................................. 66

Telefon ....................................................................................................................................................... 67

Cum se realizează: Telefon ......................................................................................................................... 67
Depanare: Telefon ...................................................................................................................................... 88

background image

Comenzile vocale ....................................................................................................................................... 92

Cum se realizează: Comenzi vocale ............................................................................................................. 92
Depanare: Comenzi vocale ......................................................................................................................... 94

Mesajele .................................................................................................................................................... 96

Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje ....................................................................................................... 96
Depanare: Aplicaţia de mesaje ................................................................................................................. 134

Fişiere şi ataşamente ................................................................................................................................ 140

Cum se realizează: Fişiere ........................................................................................................................ 140
Depanare: Fişiere ..................................................................................................................................... 147

Media ...................................................................................................................................................... 149

Cum se realizează: Media ......................................................................................................................... 149
Depanare: Media ...................................................................................................................................... 166

Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................................. 170

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte .................................................................................... 170
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................ 174

Browser ................................................................................................................................................... 175

Cum se realizează: Browser ...................................................................................................................... 175
Sfaturi: Browser ....................................................................................................................................... 189
Depanare: Browser .................................................................................................................................. 190

Calendar .................................................................................................................................................. 192

Cum se realizează: Calendar ..................................................................................................................... 192
Sfaturi: Calendar ...................................................................................................................................... 202
Depanare: Calendar ................................................................................................................................. 203

Contacte .................................................................................................................................................. 205

Cum se realizează: Contacte ..................................................................................................................... 205
Depanare: Contacte ................................................................................................................................. 215

Ceas ........................................................................................................................................................ 217

background image

Cum se realizează: Ceas ........................................................................................................................... 217
Depanare: Ceas ........................................................................................................................................ 221

Sarcini şi mementouri ............................................................................................................................... 222

Crearea unei sarcini sau a unui memento .................................................................................................. 222
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento .............................................................................................. 222
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento ...................................................................... 222
Modificarea stării unei sarcini ................................................................................................................... 223
Ascunderea sarcinilor finalizate ................................................................................................................ 223
Afişarea sarcinilor în calendar ................................................................................................................... 223
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor ............................................................................................... 224
Despre categorii ....................................................................................................................................... 226
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento .................................................................... 226
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri ...................................................................... 227
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele ....................................................................... 227

Introducerea textului ................................................................................................................................ 228

Cum se realizează: Introducere text .......................................................................................................... 228
Depanare: Introducere text ....................................................................................................................... 238

Tastatură ................................................................................................................................................. 239

Cum se realizează: Tastatură .................................................................................................................... 239

Limbă ...................................................................................................................................................... 243

Cum se realizează: Limbă ......................................................................................................................... 243
Depanare: Limbă ...................................................................................................................................... 246

Afişare ecran ............................................................................................................................................ 247

Cum se realizează: Afişare ecran .............................................................................................................. 247
Depanare: Afişare ecran ........................................................................................................................... 252

Tehnologia GPS ........................................................................................................................................ 254

Cum se realizează: Tehnologia GPS .......................................................................................................... 254
Depanare: Tehnologia GPS ....................................................................................................................... 256

background image

Busolă ..................................................................................................................................................... 257

Cum se realizează: Busolă ........................................................................................................................ 257

Hărţi ........................................................................................................................................................ 259

Cum se realizează: Hărţi ........................................................................................................................... 259
Personalizare: Hărţi .................................................................................................................................. 263
Depanare: Hărţi ....................................................................................................................................... 265

Aplicaţii .................................................................................................................................................... 266

Cum se realizează: Aplicaţii ...................................................................................................................... 266
Depanare: Aplicaţii ................................................................................................................................... 268

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 273

Cum se realizează: BlackBerry ID ............................................................................................................. 273

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 275

Cum se realizează: BlackBerry Device Software ........................................................................................ 275
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 277

Gestionarea conexiunilor .......................................................................................................................... 279

Reţeaua mobilă ........................................................................................................................................ 279
Tehnologie Wi-Fi ...................................................................................................................................... 286

Modul hotspot mobil ................................................................................................................................. 296

Cum se realizează: Mod hotspot mobil ...................................................................................................... 296
Depanare: Mod hotspot mobil ................................................................................................................... 299

Tehnologie Bluetooth ............................................................................................................................... 301

Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth .................................................................................................. 301
Depanare: Tehnologia Bluetooth .............................................................................................................. 309

Serverul media ......................................................................................................................................... 313

Cum se realizează: Server media .............................................................................................................. 313

Accesorii inteligente ................................................................................................................................. 315

background image

Despre aplicaţia Accesorii inteligente ....................................................................................................... 315
Configurarea staţiilor noi ........................................................................................................................... 315
Schimbarea profilului unei staţii ................................................................................................................ 316
Ştergerea profilurilor de staţie salvate ....................................................................................................... 316

Alimentare şi baterie ................................................................................................................................ 317

Cum se realizează: Alimentare şi baterie ................................................................................................... 317
Depanare: Alimentare şi baterie ............................................................................................................... 321

Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................................ 322

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................... 322
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................ 329

Căutare .................................................................................................................................................... 331

Cum se realizează: Căutare ...................................................................................................................... 331
Depanare: Căutare ................................................................................................................................... 336

Securitate ................................................................................................................................................ 337

Cum se realizează: Securitate ................................................................................................................... 337
Depanare: Securitate ............................................................................................................................... 369

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare ................................................................................... 372

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare .............................................. 372
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii ................................................................. 372
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare ........................................................... 373
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 373
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare ..................................................................................... 374

Sincronizare ............................................................................................................................................. 375

Cum se realizează: Sincronizare ............................................................................................................... 375
Depanare: Sincronizare ............................................................................................................................ 378

Opţiuni de accesibilitate ........................................................................................................................... 380

Cum se realizează: Accesibilitate .............................................................................................................. 380

background image

Calculator ................................................................................................................................................ 386

Utilizarea calculatorului ............................................................................................................................ 386
Conversia unei unităţi de măsură .............................................................................................................. 386

Glosar ...................................................................................................................................................... 387

Notificare legală ....................................................................................................................................... 389