BlackBerry Torch 9810 - Adăugarea, redenumirea sau ştergerea unui dosar cu marcaje pentru paginile Web

background image

Adăugarea, redenumirea sau ştergerea unui dosar cu marcaje pentru

paginile Web

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.

2.

Apăsaţi tasta

> Marcaje.

3.

Evidenţiaţi un dosar cu marcaje.

4.

Apăsaţi tasta

.

• Pentru a adăuga un dosar cu marcaje, faceţi clic pe Adăugare subdosar.
• Pentru a redenumi dosarul cu marcaje, faceţi clic pe Redenumire dosar. Introduceţi un nume nou pentru dosar.

Apăsaţi tasta

de pe tastatură.

• Pentru a şterge un dosar cu marcaje, faceţi clic pe Ştergere dosar.