BlackBerry Torch 9810 - Modificarea listei de participanţi la o şedinţă

background image

Modificarea listei de participanţi la o şedinţă

Înainte de a începe: Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul şedinţei.

1.

Într-o şedinţă, în câmpul Acceptat sau Refuzat, evidenţiaţi un contact.

2.

Apăsaţi tasta

.

3.

Faceţi clic pe Invitare participant, Schimbare participant sau Eliminare participant.

4.

Apăsaţi tasta

> Salvare.