BlackBerry Torch 9810 - Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM

background image

Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.

2.

Apăsaţi tasta

> Agendă SIM.

3.

Evidenţiaţi un contact.

• Pentru a modifica un contact de pe cartela SIM, apăsaţi tasta

> Editare. Modificaţi informaţiile de contact.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

• Pentru a şterge un contact de pe cartela SIM, apăsaţi tasta

> Ştergere.

• Pentru a şterge toate contactele de pe cartela SIM, apăsaţi tasta

> Ştergere totală.