BlackBerry Torch 9810 - Crearea unei liste de distribuţie personale

background image

Crearea unei liste de distribuţie personale

Puteţi să utilizaţi liste de distribuţie personală când trimiteţi mesaje de e-mail, mesaje PIN sau mesaje text. Listele de
distribuţie personale pe care le creaţi cu telefonul smartphone BlackBerry nu sunt afişate în aplicaţia pentru e-mail de pe
computer.

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.

2.

Apăsaţi tasta

> Grup nou.

3.

Introduceţi un nume pentru lista de distribuţie personală.

4.

Apăsaţi tasta

> Adăugare membru.

5.

Faceţi clic pe un contact.

6.

Pentru a adăuga alt contact, repetaţi paşii 4 - 5.

7.

Apăsaţi tasta

> Salvare grup.