BlackBerry Torch 9810 - Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui cuvânt în dicţionarul personalizat

background image

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui cuvânt în dicţionarul

personalizat

Puteţi adăuga cuvinte în dicţionarul personalizat, astfel încât telefonul smartphone BlackBerry să recunoască cuvântul
când verificaţi ortografia. Deoarece tehnologia SureType utilizează acelaşi dicţionar, dacă utilizaţi metoda de introducere
SureType, cuvintele pe care le adăugaţi la dicţionarul personalizat se afişează în lista care apare atunci când tastaţi.

1.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2.

Faceţi clic pe Introducere text şi limbă > Dicţionar personalizat.

Ghidul utilizatorului

Introducerea textului

234

background image

• Pentru a adăuga un cuvânt în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta

> Nou. Introduceţi un cuvânt sau o

combinaţie de litere. Apăsaţi tasta

de pe tastatură.

• Pentru a modifica un cuvânt din dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta

> Editare. Modificaţi cuvântul.

Apăsaţi tasta

de pe tastatură.

• Pentru a şterge un cuvânt din dicţionarul personalizat, evidenţiaţi cuvântul. Apăsaţi tasta

> Ştergere.