BlackBerry Torch 9810 - Menţinerea iluminării fundalului în timpul redării unui clip video

background image

Menţinerea iluminării fundalului în timpul redării unui clip video

În mod implicit, iluminarea de fundal se dezactivează după o perioadă de timp, pentru a economisi bateria. Puteţi să
modificaţi setările media astfel încât iluminarea de fundal să rămână activată când redaţi un clip video.

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.

2.

Apăsaţi tasta

> Opţiuni media.

3.

Debifaţi caseta de validare Închidere iluminare fundal automată.

4.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ghidul utilizatorului

Media

157

background image

Pentru a menţine iluminarea de fundal dezactivată când redaţi un clip video, selectaţi caseta de validare Închidere
iluminare fundal automată.