BlackBerry Torch 9810 - Verificarea ortografică

background image

Verificarea ortografică

Puteţi verifica ortografia din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.

1.

Apăsaţi tasta

> Verificare ortografică.

2.

Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta

.

• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta

> Ignorare toate.

• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta

> Adăugare la dicţionar.

• Pentru a dezactiva verificarea ortografică apăsaţi tasta

> Anulare verificare ortografică.

Informaţii înrudite

Nu pot face verificarea ortografică,

238