BlackBerry Torch 9810 - Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele

background image

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele

Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din calendar,
sarcini, mementouri sau parole.

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma aplicaţiei pentru o aplicaţie care vă solicită permisiunea înainte

să ştergeţi elemente.

2.

Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3.

Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.

4.

Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.

Ghidul utilizatorului

Telefon

83

background image

5.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

Schimbarea modului în care răspundeţi sau în care încheiaţi apelurile cu

tocul

1.

Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2.

Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Setări în timpul unui apel.

• Pentru a răspunde automat la apeluri când scoateţi telefonul smartphone BlackBerry din toc, modificaţi câmpul

Răspunde automat la apeluri la Scos din toc.

• Pentru a dezactiva răspunsul automat la apeluri când scoateţi telefonul smartphone din toc, modificaţi câmpul

Răspunde automat la apeluri la Niciodată.

• Pentru a încheia automat apelurile când introduceţi telefonul smartphone în toc, modificaţi câmpul Încheiere

automată a apelurilor la În toc.

• Pentru a dezactiva încheierea automată a apelurilor când introduceţi telefonul smartphone în toc, modificaţi

câmpul Încheiere automată a apelurilor la Niciodată.

3.

Apăsaţi tasta

> Salvare.