BlackBerry Torch 9810 - Sortarea numerelor de telefon sau a contactelor pe ecranul telefonului

background image

Sortarea numerelor de telefon sau a contactelor pe ecranul telefonului

1.

Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2.

Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Jurnale şi liste de apeluri.

• Pentru a sorta numerele de telefon şi contactele după frecvenţa de utilizare, modificaţi câmpul Vizualizare listă

telefon la Cel mai folosit.

• Pentru a sorta în ordine alfabetică după numele contactului, modificaţi câmpul Vizualizare listă telefon la Nume.
• Pentru a sorta numerele de telefon sau contactele după cele mai recent utilizate, modificaţi câmpul Vizualizare

listă telefon la Cel mai recent.

3.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Activarea sau dezactivarea apelului din ecranul blocat,

82