BlackBerry Torch 9810 - Cài tùy chọn cho chế độ đồng hồ cạnh giường

background image

Cài tùy chọn cho chế độ đồng hồ cạnh giường

Bạn có thể cài âm thanh hoặc thông báo nào tắt khi bật chế độ đồng hồ cạnh giường.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Đng h.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong mục Chế đcnh giường, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
• Để tắt thông báo đèn LED nhấp nháy, hãy chọn hộp chọn Tt LED.
• Để tắt kết nối với mạng không dây, sao cho điện thoại thông minh BlackBerry của bạn không nhận các cuộc gọi

hoặc tin nhắn, hãy chọn hộp chọn Tt radio.

• Để giảm sáng màn hình, hãy chọn hộp chọn Làm ti màn hình.
• Để sử dụng cấu hình âm thanh khác, hãy thay đổi trường Cu hình âm thanh.

4.

Bấm phím

> Lưu.