BlackBerry Torch 9810 - Tôi không thể lưu các tập tin đa phương tiện

background image

Tôi không thể lưu các tập tin đa phương tiện

Điện thoại thông minh BlackBerry hoặc thẻ nhớ ngoài của bạn có thể không có đủ dung lượng bộ nhớ để lưu các tập tin đa
phương tiện.
Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Nếu bạn đang tìm cách lưu một tập tin đa phương tiện vào điện thoại thông minh của mình, hãy xóa dữ liệu hoặc tin nhắn

cũ trên điện thoại thông minh của bạn.

• Nếu bạn đang tìm cách lưu một tập tin đa phương tiện vào thẻ nhớ ngoài, hãy xóa các tập tin đa phương tiện cũ.
• Trong tùy chọn máy ảnh, hãy kiểm tra và bảo đảm rằng trường Kích chình nh không được cài là Ln. Ảnh lớn sử dụng

nhiều bộ nhớ hơn ảnh nhỏ.

• Trong tùy chọn máy quay phim, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng trường Đnh dng phim được cài về định dạng nhỏ hơn.

Phim lớn sử dụng nhiều bộ nhớ hơn phim nhỏ.

Thông tin liên quan

Xoá một thư,

102

Sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xóa tập tin,

140

Thay đổi kích cỡ của ảnh bạn chụp,

157

Thay đổi kích cỡ và định dạng phim,

155