BlackBerry Torch 9810 - Các biểu tượng về điện thoại

background image

Các biểu tượng về điện thoại

Những biểu tượng này xuất hiện ở phần đầu của màn hình chính và trong ứng dụng Điện thoại.

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi đã nhận

Cuộc gọi đi

Thư thoại

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại

66