BlackBerry Torch 9810 - Giới thiệu về chế độ trợ thính

background image

Giới thiệu về chế độ trợ thính

chế độ trợ thính hoặc chế độ cuộn cảm ứng, tín hiệu từ tính của điện thoại thông minh BlackBerry của bạn được thay đổi

đến một mức độ và phản hồi tần số thích hợp để thu được bởi thiết bị trợ thính được trang bị cuộn cảm ứng.

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại

83