BlackBerry Torch 9810 - Trở về phiên bản cũ hoặc quay trở về phiên bản trước đó của BlackBerry Device Software qua mạng không dây

background image

Trở về phiên bản cũ hoặc quay trở về phiên bản trước

đó của BlackBerry Device Software qua mạng không

dây

Tùy thuộc vào tùy chọn được cài bởi nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc người quản trị, bạn có thể không thực hiện được
thao tác này.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Đin thoi > Cp nht phn mm.
• Nếu gần đây bạn đã cập nhật BlackBerry Device Software, để trở về phiên bản phần mềm trước đó, hãy bấm phím

> Xem kết qu > Trvphiên bn cũ.

• Để trở về phiên bản phần mềm trước đó, hãy di chuyển đến phiên bản phần mềm có biểu tượng

xuất hiện

bên cạnh. Nhấp Thc hin trvphiên bn cũ. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.