BlackBerry Torch 9810 - Cài loại tin nhắn mà bộ công cụ trên xe hơi hỗ trợ Bluetooth sẽ thông báo cho bạn

background image

Cài loại tin nhắn mà bộ công cụ trên xe hơi hỗ trợ Bluetooth sẽ thông báo

cho bạn

Trước khi bn bt đu: Để thực hiện thao tác này, bộ công cụ trên xe hơi có tính năng Bluetooth

®

phải hỗ trợ Cấu hình truy

cập tin nhắn (MAP).
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công nghệ Bluetooth với xe hơi, vui lòng xem tài liệu đi cùng với bộ công cụ xe hơi
của bạn.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Qun lý kết

ni.

2.

Nhấp Mng và kết ni > Kết ni Bluetooth.

3.

Bấm phím

> Tùy chn BN Đ.

4.

Chọn hộp chọn bên cạnh một hoặc nhiều loại tin nhắn.

Hướng dẫn sử dụng

Công nghệ Bluetooth

301