BlackBerry Torch 9810 - Dừng trao đổi dữ liệu từ các thiết bị được kết nối

background image

Dừng trao đổi dữ liệu từ các thiết bị được kết nối

Theo mặc định, các thiết bị được kết nối với hotspot di động của bạn có thể gửi dữ liệu cho nhau. Ví dụ, nếu bạn và một
người bạn có máy tính xách tay kết nối với hotspot di động của bạn, các bạn có thể cùng nhau chơi một trò chơi. Nếu điện
thoại thông minh BlackBerry của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server, tùy thuộc vào tùy chọn mà người quản trị của
bạn đã đặt, bạn có thể không trao đổi được dữ liệu với các thiết bị được kết nối.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Qun lý kết

ni.

2.

Nhấp Mng và kết ni > Kết ni Hotspot di đng > Tùy chn.

3.

Bỏ chọn hộp chọn Cho phép các thiết bkết ni trao đi dliu vi nhau.